מדריך למייפה המתחיל – ייפוי כוח מתמשך

כתבה: עו"ד אילנית (מואס) בר-דוד

[פורסם 6.7.23, עודכן: 13.12.23]

במאמר זה אסקור מכשיר משפטי מעניין שנכנס לחיינו לפני כשמונה שנים, תולדה של תיקון 'חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות', מאז צבר תאוצה והפך לאחד מפתרונות ההכנה השכיחים לקראת פרק החיים השלישי.

אז מהו בעצם ייפוי כוח מתמשך?

ובכן, ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך תכנוני המאגד מראש את מכלול הרצונות וההעדפות של אדם ויופעל אך ורק במקרה בו אדם מאבד את כושרו "להבין בדבר" באופן זמני או קבוע, מכל סיבה (מחלה, דמנציה, תאונה, מוגבלות נפשית), ובתמצית:

 • כלי משפטי עדכני לתכנון העתיד.
 • מסמך המכיל את כלל ההוראות שיעצבו את המשך חייו של אדם למקרה בו חלילה יאבד את יכולתו הקוגניטיבית כתוצאה מתאונה או מחלה.

מה ישיג בעל ייפוי הכוח המתמשך בעריכתו?

 • ישיג שליטה על מי יטפל בו;
 • ישיג שליטה על מה ייעשה ברכושו;
 • ישיג שליטה על הדרך בה יטופלו ענייניו האישיים.
 • ישיג שליטה על הדרך בה יטופלו ענייניו הרפואיים.

ובמילים אחרות: ישיג שליטה על איך ייראה מכלול חייו!

דוגמאות ליישום במסמך להשגת שליטה עתידית

 • האם יעדיף להיות מטופל בביתו עם מטפל/ת או לעבור לבית אבות;
 • האם יותקנו מצלמות לצורך פיקוח על הטיפול;
 • מי יופקד על ניהול הכספים? כל הילדים ביחד? הבכור ולאחריו הצעיר? האח בפיקוח רואה החשבון?
 • מהו הסכום החודשי המקסימלי שמיופה הכוח יוכל למשוך מחשבון הבנק?
 • ליידע את המיודעים על כל תנועה בחשבון הבנק, העולה על 5,000 ש"ח, 10,000 ש"ח או כל סכום כפי העדפת הממנה;
 • באילו אפיקים יושקעו את הכספים (סולידי / ריסק) להוראה זו נדרשת הסמכה מפורשת;
 • להשתתף בשמחות על ידי מתן מתנות לימי הולדת / חתונה / בר-מצווה / מתן תרומות או הלוואות (נדרשת הסמכה מפורשת בייפוי הכוח, מוגבל על עד לתקרה של 100,000 ש"ח);
 • מי האדם שיקבל ויתן הוראות לרופאים באשר לטיפול רפואי כזה או אחר?
 • האם נדרשת הסכמה פה אחד של מיופי הכוח בהחלטות למצבים מסכני חיים;
 • באילו מקרים רפואיים תתבקש חוות דעת נוספת, בטרם קבלת החלטה על אודות פרוצדורה רפואית?
 • איך וכיצד תטופל חיית המחמד של הממנה?
 • שמירה על שגרת ניקיון וטיפוח: קביעת פרקי זמן לצביעת שיער, פדיקור ומניקור;
 • קביעת פרקי זמן ליציאה לשמש, ככל שמזג האוויר מאפשר;
 • ככל שהממנה משתייך לקהילה בה מתקיימת מערכת חובות וזכויות (כגון חברות בקיבוץ, דיור מוגן וכו') על עורך הדין לנתח את ההיבטים המשפטיים המאפיינים את אותה הקהילה, להתמצא היטב בתקנון ולהציע לממנה אפשרויות להתמודדות עם תהליכים (כגון שיוך דירות, ייצוג למול בעלי תפקידים וסמכויות באותה הקהילה) כמו גם להציג בפניו את המגבלות מהחוק, באשר להצבעות באסיפה הכללית.

הדמויות בייפוי כוח מתמשך

 • ממנה – הלקוח בעל ייפוי הכוח המתמשך, הוא מייפה הכוח ונותן ההוראות, קרי האדם שהכין מבעוד מועד ייפוי כוח מתמשך.
 • מיופה הכוח – האדם המבצע את ההוראות בשם הממנה. יכולים להיות שני מיופי כוח או יותר, אשר יפעלו ביחד או לחוד בהחלפה או כל מיופה כוח לנושא מסויים. מיופה כוח יכול להיות בן משפחה, שכן, חבר או בעל תפקיד כגון: רואה חשבון או עורך דין, בתשלום או שלא בתשלום. גם מיופה כוח שאינו בעל תפקיד, רשאי להוציא הוצאות סבירות לקיום ההוראות שבייפוי הכוח, מתוך חשבונו של הממנה. במקרה של גירושין ומיופה הכוח הוא בן הזוג, ייפוי הכוח פוקע אוטומטית אלא אם כן הממנה הורה אחרת בייפוי הכוח.
 • אדם מיודע – ניתן לבחור אדם אשר יהיה מיודע "לעניינים מסויימים", מבלי לנקוט פעולה. הפונקציה מספקת מימד מסויים של פיקוח, שהרי באפשרותו של היודע לפנות לבית משפט.
 • מיודעים אוטומטיים – מיודעים אך ורק לעניין "כניסה לתוקף" הם המעגל הקרוב ביותר: הורים, ילדים, אחים, סבים ונכדים. ניתן להסיר מיודעים אוטומטיים באופן יזום מייפוי הכוח המתמשך.

גמישות ייפוי כוח מתמשך בהשוואה למינוי אפוטרופוס

 • ייפוי כוח מתמשך הוא תהליך המבוסס על אמון ומספק שליטה וגמישות למיופי הכוח.
 • לאורך כל התהליך מתקיים שיתוף והתייעצות של מיופה הכוח עם הממנה גם אם "אינו מבין בדבר".
 • הממנה רשאי להתנגד להוראה שניתנה בייפוי הכוח, ומיופה הכוח לא יכפה את ההוראה, אם התרשם שהממנה הבין באותה שעה את העניין.
 • בעניינים אישיים ורפואיים מהותיים, אסור למיופה הכוח לכפות בכוח את ההוראה אם הממנה מתנגד, גם אם לא הבין באותה השעה את העניין!
 • באפשרות הממנה להודיע בכל שלב על ביטול ייפוי הכוח המתמשך למיופה הכוח ולאפוטרופוס הכללי, אלא אם הגביל מראש את האפשרות. (במקרה ש"אינו מבין בדבר", האפוטרופוס הכללי בוחן לעומק את הבקשה, במקרה שהגביל מראש את האפשרות לבטל, הביטול ייעשה דרך בית משפט).
 • ייפוי כוח מתמשך מייתר את הצורך במינוי אפוטרופוס על ידי בית המשפט ומהווה תחליף למינוי אפוטרופוס לגוף או לרכוש.
 • להבדיל מייפוי כוח מתמשך, אפוטרופוס נדרש לאישור בית משפט כמעט בכל פעולה ומוטלת עליו הגשת דו"חות מפורטים (פרטות) על בסיס קבוע לבית המשפט – דבר אשר כרוך בסרבול וטרחה מרובה לבני המשפחה המטפלים.
 • יחד עם זאת, ייפוי כוח מתמשך לא חף מפיקוח, נדרשת הסמכה מפורשת של הממנה למתן מתנות, תרומות והלוואות, הרשאות בכרטיסי חיוב ופעולות משפטיות מעל 100,000 ש"ח ונדרש אישור בית משפט על פעולות משפטיות שמעל 500,000 ש"ח, עסקאות במקרקעין, שעבודים, ערבויות ופעולות מסוימות במוצרים פנסיונים.

עניינים שלא ניתן להורות בייפוי הכוח מתמשך

 • בייפוי כוח מתמשך לא ניתן לתת הוראות לאי הארכת חיים לחולה סופני באמצעים מלאכותיים (כגון: אי חיבור למכונות הנשמה, אי חיבור למכונת דיאליזה), אולם, ניתן לצרף ולציין בו כי הופקד במשרד הבריאות מסמך ייפוי כוח או הנחיות לפי 'חוק החולה הנוטה למות'; אחת הטעויות הנפוצות היא כי המסמך ייפוי כוח מתמשך, הנערך לפי 'חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות' מכיל פתרון למשאת נפש זו, אך הלכה למעשה עורך דין בעל ידע מקיף בתחום עשוי לפתור את העניין ולספק יריעת ביטחון גם לסוגיה זו, מבלי להכניס את הלקוח להוצאה כספית נוספת.
 • לא ניתן לצוות ציווי שלאחר המוות;
 • לא ניתן להמיר את דתו של הממנה.
 • לא ניתן לבחור לכנסת במקום הממנה.

על עורך הדין להיות מוסמך לעריכת ייפוי כוח מתמשך

על פי 'חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות', על עורך הדין להיות מוסמך לערוך ייפוי כוח מתמשך. ההסמכה ניתנת על ידי האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים, לאחר עמידה בהכשרה וקבלת תעודה מטעם האפוטרופוס הכללי.

באתר של לשכת עורכי הדין, ניתן למצוא מאגר עורכי דין המוסמכים לערוך ייפוי כוח מתמשך. המאגר בשיתוף ופיקוח האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים.

כאן המקום לציין כי ניתן לערוך ייפוי כוח מתמשך ממוקד לעניינים רפואיים בלבד ע"י חתימה על טופס בפני רופא, פסיכולוג, עובד סוציאלי, אח מוסמך או עו"ד. במקרה הפרטיקולרי אין הכרח בהסמכת עורך הדין, זאת בניגוד למתחייב בעריכת המסמך המקיף.

כיצד מתבצע התהליך?

חובה בדין לקיים מינימום 2 פגישות בין עורך הדין ללקוח ה"ממנה"

 • פגישה ראשונה בין עורך הדין ללקוח (הממנה). הפגישה פרונטאלית ומתקיימת וביחידות, היא כוללת מתן הסבר אודות התהליך, בחינת רצונותיו וצרכיו של הממנה, חשיפה לאפשרויות מיופי כוח ומתן הוראות מקדימות. במהלך הפגישה, יתרשם עורך הדין מצלילותו של הממנה ויהווה בהקשר זה שומר סף (אחריות המוטלת עליו מהדין!) ומכוח זה רשאי הוא להתנות את המשך התהליך בקיום חוות דעת רופא מומחה, המאשרת את מסוגלותו של הממנה לקבל החלטות.
 • עריכת המסמך – תפקידו של עורך הדין לרכז את כלל החומרים הפיננסיים, למפות את רצונות הממנה ולעבד את כלל ההעדפות לכדי מסמך משפטי סדור. ניסוח לוגי ומיטבי של ההנחיות המקדימות, יעמדו לרשות הלקוח הממנה בעת פקודה ויחסכו התנגדויות של המוסדות על רקע משפטי, בעיקר המוסדות הפיננסיים והרפואיים.
 • פגישה שניה פגישת אימות והחתמת הממנה ומיופי הכוח. במסגרת הפגישה יקראו מיופי הכוח את המסמך הסופי, יינתנו הסברים במידת הצורך ובסופה יאמת עורך הדין חתימות הממנה ומיופי הכוח.

בעקבות אירועי 7.10.23 ("חרבות ברזל"), החיל האפוטרופוס הכללי היתר להחתים את הממנה בהיוועדות חזותית ובתנאי שהפגישה הראשונה בין עורך הדין לממנה נתקיימה באופן פרונטאלי (פנים מול פנים). הקלה נוספת נרשמה באפשרות עורך הדין לאמת את חתימת מיופי הכוח הנמצאים מחוץ לגבולות מדינת ישראל בהיוועדות חזותית, נוסף על האפשרויות הקיימות. יצויין כי אימות חתימה מקוון כרוך בפרוצדורת רישום ואשרור נוספת על האימות הפרונטאלי.

לאחר החתימה, יפקיד עורך הדין את ייפוי הכוח המתמשך במערכת המקוונת של האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים (ישנה אפשרות גם להפקדה במישרין על ידי הממנה).

נעילת התהליך

ההפקדה תושלם עם קבלת אישור מאת האפוטרופוס הכללי. בשלב זה משוגר עותק מאושר של המסמך מהאפוטרופוס הכללי לממנה ולמיופי הכוח במישרין. בהמשך יוכלו הממנה, מיופי הכוח והמיודעים להתחבר למערכת המקוונת של האפוטרופוס הכללי באמצעות מערכת הזדהות לאומית, להפעיל את ייפוי הכוח באופן מקוון ולשנות פרטי התקשרות.

ברירת המחדל להפעלת ייפוי כוח מתמשך, היא בהגשת חוות דעת רופא (רצוי פסיכו-גריאטר, נוירולוג או פסיכיאטר) על ידי מיופה הכוח, לפיה הממנה אינו כשיר לקבל החלטות, אלא אם כן הממנה קבע דרך הפעלה אחרת.

למאמר המלא ברשת הפייסבוק

____________________________________

C כל הזכויות שמורות לעורכת הדין אילנית בר-דוד מואס, מייסדת ובעלים א. בר-דוד משרד עו"ד

המאמר מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, מקום בו ננקט לשון זכר, משמע גם לשון נקבה

אין לראות במאמר ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי. אין להסתמך על הכתוב או לראות בו חוות דעת משפטית.
המאמר מונגש כסקירה כללית ובלתי מחייבת. ככל שמצויינים על גבי המאמר פרטי התקשרות ליצירת קשר, עולה הדבר כדי פרסומת.
בכל מקרה פרטני מומלץ לפנות לעו"ד לקבלת ייעוץ משפטי

עורכת דין ומרצה בכירה
עו"ד בר-דוד (מואס) אילנית